Thematische vorming

Naast de basisopleidingen rond talentgericht onderwijs bieden we ook vorming aan rond thema’s die een nauwe band hebben met ‘talent’. Talent vormt de basis om te werken rond veerkracht, zelfvertrouwen, mindset en emoties. Tijdens onze vormingen leggen we de link tussen talentgericht onderwijs en het thema, en bieden we praktische tools aan die in de klas kunnen worden ingezet.

Onze thematische vormingen duren 3 uur (1 dagdeel) en gaan door op uw locatie. We beperken het aantal deelnemers bij voorkeur tot ongeveer 25. Onze vormingen worden gegeven door de talentcoaches van Talent in de klas. Kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsingskosten

Staat het thema dat u zoekt niet in deze lijst? Of ben je op zoek naar een dagvullend programma of een vorming op maat? Neem dan even contact op met kirsten@talentindeklas.be om de mogelijkheden te bekijken.

Talentgericht omgaan met emoties bij kinderen 

Via emoties laten we aan de buitenwereld zien hoe het gesteld is met onze binnenwereld. Kinderen voelen veel, maar hebben (nog) niet altijd de vaardigheden of woorden om die gevoelens op een constructieve manier te uiten. Dat gebeurt dan vaak in de vorm van (lastig) gedrag. Denk maar aan woede-uitbarstingen, pesten, niet stilzitten,… Door vanuit talenten te kijken naar gedrag, emoties en oorzaak leren we kinderen om te communiceren over wat ze nodig hebben en om op een andere manier om te gaan met wat ze voelen.

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke de functie is van emoties

 • Welke link er is tussen talent en emoties en hoe jij als leerkracht hier op kan inspelen

 • Hoe je kan ontdekken wat het kind met zijn gedrag wil vertellen

 • Hoe je erkenning geeft aan emoties

 • Hoe je kinderen leert om hun emoties op een gezonde manier te uiten

We bieden je ook praktische tools die kinderen helpen om hun emoties te tonen (vb praatplaten, emotiedobbelsteen, emotiemeter). We vertrekken hierbij vanuit de natuurlijke voorkeur (dus de talenten) van kinderen. Want: er is geen ‘one size fits all’!

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het basisonderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Ik kan het (nog) niet

We worden allemaal geboren met een sterke wil om te leren en gaan er voor de volle 100% voor. Leren stappen doen we door vaak te vallen, brabbelen helpt ons om te leren praten. Jammer genoeg durft die passie voor leren wel eens te verdwijnen bij het opgroeien. Veel heeft te maken met onze overtuigingen over eigen groeimogelijkheden: onze ‘mindset’. In de klas zijn dat dan de kinderen waarvan je wéét dat ze meer zouden kunnen, maar die je maar moeilijk uit hun ‘veilige zone’ krijgt. Of de kinderen die het heel erg moeilijk hebben met het maken van fouten. Als leerkracht kan jij je leerlingen leren durven, leren falen en leren moeite doen. Je kan hen leren groeidenken. Groeidenkers bereiken meer omdat ze ook vaker durven uitdagingen aan te gaan. Ze staan sterker en veerkrachtiger in het leven, omdat ze fouten of faalervaringen zien als een leermoment. Want wie gelooft dat je kan leren, groeien en ontwikkelen, kan inderdaad ook veel bereiken! 

Tijdens deze opleiding:

 • Kom je meer te weten over de mindset-theorie van Carol Dweck

 • Ontdek je de link tussen talent en mindset

 • Leer je hoe je groeidenken of vastdenken kan herkennen

 • Leer je wat het belang is van falen en fouten maken

 • Gaan we dieper in op jouw voorbeeldfunctie als leerkracht

 • Oefen je in het gebruiken van groeitaal

 • Krijg je praktische tools aangereikt waar je in je klas mee aan de slag kan

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Net zoals in onze andere thematische vormingen gaan we ook hier nog dieper in op hoe een talentgerichte aanpak kan helpen om vaker te groeidenken. En waarom de comfortzone voor iedereen – vertrekkende van onze visie op talent – zo verschillend is.

Van zorg naar wens, van probleem naar oplossing

Ons onderwijs is er nog steeds vooral op gericht om tekorten weg te werken. De aandacht gaat naar wat leerlingen niet of nog niet kunnen en aan de hand van verschillende lesmethodieken wordt gepoogd om competenties te ontwikkelen. Gras groeit echter niet door er aan te trekken… Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat talentontwikkeling (waarbij vertrokken wordt van wat het kind al kan) en het inzetten op leren vanuit talent sterker motiveert om te leren. Want al wat je aandacht geeft groeit. De leerkracht wordt hierbij de coach of de gids in het leerproces van het kind. Een oplossingsgerichte aanpak zorgt hierbij dat de focus verlegd wordt van het probleem naar de wens of het doel, en er een nieuwe leerdynamiek ontstaat.

Tijdens deze vorming:

 • Ga je dieper in op de GAP-methode versus talentontwikkeling

 • Leer je het ABC van motivatie kennen

 • Leer je hoe ‘probleemkinderen’ of ‘zorgdossiers’ vanuit de talentenbril kunnen worden bekeken en hoe dit de kansen op succes vergroot.

 • Krijg je een basis mee van oplossingsgerichte coachende vaardigheden die van pas komen in de klas

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Talent als voedingsbodem voor zelfvertrouwen

Wie elke dag zijn of haar talenten kan inzetten, ervaart hierdoor vaker successen. Het welbevinden stijgt en veerkracht wordt opgebouwd. Dat betekent dus ook dat een klascontext waar elk kind zijn of haar talenten kan en mag tonen helpt om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. Maar het omgekeerde geldt ook: kinderen die het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn, ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Wanneer ze het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan de verwachtingen, kan ook faalangst de kop op steken.

Tijdens deze vorming:

 • leer je wat de link is tussen talentzelfvertrouwenveerkracht en faalangst

 • ontdek je hoe je aan de hand van enkele concrete technieken, kinderen een boost in zelfvertrouwen geeft.

 • leer je hoe kinderen zich door meer inzicht in hun talenten en eigen handleiding, 'waardig’ voelen en met vertrouwen nieuwe vaardigheden durven oefenen en ontwikkelen.

 • krijg je inzicht in versterkend taalgebruik en de kracht van positieve zelfspraak.

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Team boordevol talent

Het beste in jezelf naar boven te halen. Met plezier werken en leren. Met volle teugen genieten van het leven. Dat verdient iedereen! Ook leerkrachten hebben nood aan werken vanuit hun talenten. Het is belangrijk dat ze zich goed in hun vel voelen, dat ze hun talenten kunnen inzetten in hun job en dat de samenwerking binnen het team vlot loop. Tijdens deze vorming ontdekken de deelnemers hun eigen talenten en die van collega’s. En leren ze te kijken naar anderen door de talentenbril.

Tijdens deze vorming:

 • leer je wat talenten zijn en hoe je ze ontdekt

 • ga je op zoek naar je eigen talenten, voorkeuren en valkuilen

 • ontdek je waarom het soms botst en waarom het soms klikt met leerlingen én collega’s

 • leer je hoe je als team effectiever kan samenwerken en beter kan communiceren door rekening te houden met elkaars talenten

Praktische informatie:

 • doelgroep: teams van leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en andere onderwijsprofessionals die samen werken in het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

©2018 by VOF Koomiejoo. All rights reserved. BE0679.782.235. Algemene VoorwaardenPrivacybeleidContact.

 • White Facebook Icon